http://www.motorsitem.tr.gg

yardım ve destek forumu
Zaman: Sal May 22, 2018 10:01 pm

Tüm zamanlar UTC [ GITZ ]

Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 1 mesaj ] 
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: İŞLETME BİLGİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORU VE CEVAPLARI
MesajGönderilme zamanı: Pzt Mar 09, 2009 2:18 pm 
Çevrimdışı
Kullanıcı avatarı
Özel mesaj gönder  E-posta  Profil

Kayıt: Çrş Mar 04, 2009 10:49 pm
Mesajlar: 583
---------

Sponsored Links

İŞLETME BİLGİSİ ÇALIŞMA SORULARI 1
1) Organizasyon ne demektir? Tanımlayınız.
İnsanların,araçların ve imkanların bir amacı gerçekleştirecek biçimde düzenlenmesi ve hizmete konulmasıdır.
2) Yönetim ne demektir? Tanımlayınız.
Örgütlenmiş bir grupta görev alarak aldığı bu görevi yerine getiren kişinin veya kişilerin oluşturduğu işlevsel yapıya yönetim denir.
3) Yönetimin temel görevleri nelerdir?
1.Planlama 2. Örgütleme 3. Yürütme 4. Koordinasyon 5. Denetim
4) İşletmelerde ki organizasyon çeşitleri nelerdir? Yazınız.
1.Merkezi sistem 2. Merkezi olmayan sistem 3. Karma sistem
5) Para ne demektir? Tanımlayınız.
Mal ve hizmetlerle değiştirilebilen ve bunları ortak bir esasa bağlayan değer ölçüsüdür.
6) Maliyet ne demektir? Tanımlayınız.
Bir mamulün veya yarı mamul maddenin piyasaya sürülmesine kadar harcanan giderlerin
tümüne maliyet denir.
7) Fiyat ne demektir? Tanımlayınız.
Bir malın maliyetine ortalama kârın eklenmesiyle oluşan değere fiyat denir.
8) Rekabetin faydaları nelerdir?
1.Piyasadaki mal ve hizmet artar. 2.Üretilen mal ve hizmetin kalitesi artar. 3. Üretilen mal ve
hizmetin kalitesi artar. 4.Rekabette üstün gelen işletmenin satışı ve kârı artar.
9) Ücret ne demektir? Tanımlayınız
Mal veya hizmetin karşılığında bu malı üretene veya hizmeti yapana yaptıran tarafından
ödenen paradır.
10) Mübadele ne demektir? Tanımlayınız
Bir mal veya hizmetin bir başka mal ve hizmet ile değiştirilmesine mübadele(değişim) denir.
11) Gelir ne demektir? Tanımlayınız.
Bir kimsenin belirli bir dönemin başında ve sonunda sahip olduğu isterse tüketebileceği mal ve hizmetlerin toplamına gelir denir.
12) Fatura ne demektir? Tanımlayınız.
Satılan mal veya yapılan bir iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere,malı satan tarafından müşteriye verilen ticari belgedir.
13) Çek ne demektir? Tanımlayınız.
Bir bankaya hitaben yazılan ve belli bir miktar paranın belli bir tarihte belli bir kişiye veya
hamiline ödenmesini içeren kıymetli evrak niteliğinde bir belgedir.
14) Kaç çeşit senet vardır? Yazınız.
1.Bono 2. Poliçe
15) Bono ne demektir? Tanımlayınız.
Borçlu tarafından düzenlenip imzalanarak alacaklısına veya onun emrine veya havalesine
belirli bir süre sonra belli bir paranın ödeneceğini gösteren belgedir.
16) Poliçe ne demektir? Tanımlayınız.
Alacaklının alacağının tamamını veya bir miktarını belirli bir tarihte üçüncü bir şahsa veya
onun göstereceği bir kimseye ödemesi için borçluya hitaben yazdığı ödeme emridir.
17) Vergi usul kanununa göre hangi mesleklerle uğraşanlar defter tutmakla yükümlüdür?
1.Ticaret ve sanat erbabı 2.Ticaret şirketleri 3.Kamu iktisadi kurumları 4.Serbest meslek erbabı
5.Çiftçiler 6.Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler.
18) Birinci sınıf şirketlerin ve tüccarların tutmaya zorunlu olduğu defterler nelerdir?
1.Yevmiye defteri(Günlük defter) 2.Defter-i kebir(Büyük defter) 3.Envanter defteri(Bilanço defteri)
4.Karar defteri
19) Üretim ne demektir ? Tanımlayınız.
Hammadde yada yarı mamulleri kullanılabilir bir mamule dönüştürmeye üretim denir.
20) Üretim elamanları nelerdir?
Doğa,emek,sermaye,müteşebbis
21) Mal nedir?
İnsan ihtiyaçlarını karşılamaya yarayan genellikle para veya başka bir ekonomik
madde ile değiştirilebilen ekonomik maddelere mal denir


İŞLETME BİLGİSİ ÇALIŞMA SORULARI 2

1) Ticari şirketler nelerdir? Sınıflandırınız.
1) Şahıs şirketleri (a.kollektif şirket b.komandit şrk.) 2) Sermaye şirketleri (a.Limited şirket b.Anonim şrk.)
2) Kooperatif ne demektir? Tanımlayınız.
İnsan ihtiyaçlarının karşılıklı yardımlaşma yoluyla giderilmesini sağlamak ve ortakların çıkarlarının korumak amacıyla oluşturulan değişir ortaklı değişir sermayeli kuruluşlardır.
3) İşletme kurulurken yer seçimini etkileten faktörler nelerdir?
1.Ekonomik faktörler 2.Doğal faktörler 3.Sosyal faktörler 4.Psikolojik ve politik faktörler 5.Ham madde
6.İş gücü 7.Taşıma,ulaştırma 8.İklim 9.Su 10.Vergi,Resmi harçlar.
4) Kooperatiflerin faydaları nelerdir?
1-Aracıların kaldırılarak ortakların elde edeceği gelirlerin artırılması
2-Gelişmemiş bölgelerin kalkındırılması
3-Ortakların toplumsal durumlarının iyileştirilmesi
4-Aracıların kaldırılarak ortaklara üretim mallarının daha ucuza temin edilmesi
5-Tasarrufa özendirme
6-İlkel teknoloji yerine gelişmiş teknolojilerin yaygınlaştırılması
5) Türkiye de kooperatif çeşitleri nelerdir?
Tarımsal amaçlı (kırsal) kooperatifler,Tarım dışı (kentsel )Kooperatifler
6) Kooperatif organları nelerdir?
Genel kurul ,Yönetim kurulu,Denetim kurulu
7) Sermaye ne demektir? Tanımlayınız.
Faydanın temini veya mevcut faydanın arttırılması için kullandığımız vasıtalara sermaye denir.
8) Sabit sermaye ne demektir? Açıklayarak iki örnek veriniz.
Yer ve şekil değiştirmeyen ve üretime katkıda bulunurken değer kaybeden sermayeye sabit sermaye denir örnek:binalar,fabrikalar,ulaştırma vasıtaları,makineler vs.gibi.
9) Döner sermaye ne demektir?Açıklayınız.
Üretime bir defa katılmakla kaybolan yani mamül madde haline çevrilen sermayeye döner sermaye denir.
10) Ekonomik teşebbüs ne demektir?Açıklayınız.
Ekonomik mallar ve hizmetler üretip pazarlamak ve bu çalışmaların sonunda kar elde etmek amacıyla yapılan faaliyetlere ekonomik teşebbüs denir.
11) İşletmelerde yapılacak iyi bir işyeri düzeninin sağlayacağı faydalar nelerdir?
1.Üretim için sarf edilecek gayret asgariye indirilir.
2.İşyerinin rahat ve güvenlik içinde çalışması sağlanır.
3.Üretim faaliyetlerinin kontrolü,daha verimli bir şekilde mümkün olur.
4.İşletmedeki mevcut makine ve teçhizattan azami derecede faydalanılır.
5.Bina ve tesislerden az masrafla daha fazla üretim elde etme imkanı doğar.
12) İşyeri düzenine etki eden unsurlar nelerdir?
Üretilecek mamülün cinsi,üretim kapasitesi,mamülün kalitesi,üretimde kullanılacak
teçhizat,üretim cinsi,,bina ve malzeme nakli gibi unsurlar etki eder.
13) Çalışanın sağlığına zarar vermemek ve verimini düşürmemek için çalışma
yerinde önem verilmesi gereken durumlar nelerdir?
İklim,ışık,renk,gürültü,giyim v.b.
14) Verimlilikle ilgili terimler nelerdir?Yazınız.
1.Fiziki verimlilik(mühendis verimliliği) 2.Ekonomik verimlilik(iktisadilik)
3.Karlılık(rantabilite) 4.Üretkenlik 5.Yeterlik
15) Fayda ne demektir? Tanımlayınız.
Mal ve hizmetlerin,insan ihtiyaçlarını giderme niteliğine fayda denilmektedir.
16) Prodüktivite ne demektir?Açıklayınız.
Saat başına düşen üretim miktarıdır.
17) İşletmenin kuruluş ve planlama aşamaları nelerdir?Yazınız.
1.Yatırım düşüncesinin doğuşu 2.Fizibilite çalışmaları 3.Fizibilite raporu 4.Değerlendirme ve yatırım kararı 5.Kesin proje 6.Projenin uygulanması
7.İşletme aşaması(üretime geçiş)
18) Kuruluş kararına etkileyen faktörler nelerdir?
1.Gelir elde etmek ve geçimini sağlamak 2.Kendi işinin sahibi olmak 3.Kendi başına iş
başarmak. 4.Kendi çevresine menfaat temin etme isteği 5.Kendinden sonraki yakınlarına iş
imkanı sağlama arzusu 6.Başka fırsatların yokluğu.


İŞLETME BİLGİSİ ÇALIŞMA SORULARI 3

1) Üretim planlaması ve kontrolü açısından stok çeşitleri nelerdir? Yazınız.
CEVAP: 1) Ham madde stokları 2) Yarı mamul stokları 3) Mamul stokları
4) Yığın stokları 5) Hazırlık stokları 6) Emniyet stokları
2) Üretim,planlama,kontrol ve satış olmak üzere tüm departmanların katkısı ile kurulacak etkin bir stok kontrol sisteminin işletme ekonomisine sağlayacağı yararlar nelerdir?
CEVAP:
1) Üretim faaliyetlerinin, makine,insan ve malzeme imkanlarından en iyi şekilde yaralanılarak
düzgün bir şekilde yürütülmesini sağlar.
2) Stoklara bağlanan para tam ihtiyaca göre tespit edilir ve böylece sağlıklı bir finansman yönetimi oluşur.
3) Tedarik ve satış masrafları azalır.
4) Üretim programlarının kolay ve gerçeğe uygun düzenlenmesi mümkün olur.
5) Etkili bir maliyet muhasebesi için gerekli olan bilgiler kalay ve duyarlı biçimde toplanabilir
6) Dikkatsizlik yüzünden ziyan olan malzeme ve mamul miktarı azaltılır.
3) Stoklar hangi kriterlere göre ölçülür? Yazınız.
CEVAP: Stoklar söz konusu varlıkların miktarları veya parasal değeri ile ölçülür.
4) Stok kontrolünün amacı nedir? Yazınız.
CEVAP: İstenilen malı istenilen zamanda hazır bulundurmak ve bunu en ekonomik biçimde gerçekleştirmektir.
5) İşletmelerin stoklarla ilgili politikaları hangi kriterlere göre değişir? Yazınız.
CEVAP: 1) Stoklarla ilgili maliyetlere 2) Talep durumuna 3) Tedarik süresine
4) Enflasyona 5) Stoklanacak malzemenin bugünkü ve gelecekteki durumuna göre değişir.
6) Stok kontrolünde kullanılan başlıca yöntemler nelerdir? Yazınız.
CEVAP: 1) Gözle kontrol yöntemi 2) Ekonomik sipariş miktarı yöntemi
3) Çift kutu yöntemi 4) ABC yöntemi 5) Maksimum-Minimum yöntemi
7) Basit bir stok kontrol yönteminde bulunan değişkenler nelerdir? Yazınız.
CEVAP: 1) Sipariş miktarı 2) Tüketim hızı 3) Tedarik süresi 4) Sipariş noktası
8) Tüketim ve tedarik sürelerini belirsiz yapan faktörler nelerdir? Yazınız.
CEVAP: 1) Ülke ekonomisi ve ilgili endüstri dalındaki trendler.
2) Talepte beklenmeyen değişmeler
3) Hükümetin ithalat-ihracat, fiyat kontrolü ve diğer konulardaki politika ve kararları
4) Üretim programlarının uygulanmasında sapmalar
5) Bazı stok kalemlerinin çok sayıda mamulde kullanılır olması
6) İsteklerin geç bildirilmesi
7) Tedarik kaynaklarını belirsiz davranışlar
8) Kabul muayenesi sonunda malın bir kısmının veya tamamının reddedilmesi
9) Stok kontrolünde çalışan elemanların hataları
10) Üretim programlarının ve iş emirlerinin düzenlenmesinde yapılan hatalar.
9) İşletme stoklarının yetersiz olması sonucunda ortaya çıkan maliyetler nelerdir? Yazınız.
CEVAP: 1) Satış kayıpları 2) Gönderme masrafları 3) Müşteri kayıpları
10) Malzeme nakli projesinin temel amacı nedir? Yazınız.
CEVAP: Yatırımlardan , çalıştırma ve bakım faaliyetlerinden ileri gelen iki ana maliyet unsurunun toplamlarının minimum yapılmasıdır.
11) İşyerlerinde kullanılan makine ve tezgahların yerleştirme tiplerini gruplandırınız.
CEVAP: 1) Makine cinsine göre yerleştirme 2) Mamule göre yerleştirme
3) Sabit pozisyonlu mamule göre yerleştirme
12) Malzeme nakil araçlarını taşıma hareketinin niteliğine göre sınıflandırınız.
CEVAP: 1) Sabit izli 2) Değişken rotalı 3) Kesikli 4) Sürekli 5) Uzun mesafeli
6) Kısa mesafeli 7) Bina içinde 8) Açık havada 9) Düşey 10) Yatay
13) Malzeme nakil araçlarını yapılarına göre sınıflandırınız.
CEVAP: 1) Konveyörler 2) Vinç ve asansörler 3) Konumlandırma ve kontrol araçları
4) Endüstriyel taşıtlar 5) Motorlu taşıtlar 6) Demiryolu araçları 7) Deniz taşıtları
8) Hava taşıtları 9) Çekmeklik ve paletler
14) Fabrikalarda malzeme naklinde kullanılan araçları gruplandırınız.
CEVAP: 1) Sabit izli araçlar(konveyörler , asansörler )
2) Sınırlı alanda çalışabilen araçlar(vinçler)
3) Geniş ve sınırsız alanda çalışabilen araçlar(traktör,istif arabası)İŞLETME BİLGİSİ ÇALIŞMA SORULARI 4

1) Maliyet ne demektir? Tanımlayınız.
CEVAP: İşletmenin amacına ulaşmak için katlanmak zorunda kaldığı fedakârlıkların toplamıdır.
2) İşletmecilikte maliyet kapsamı içine giren unsurlar nelerdir? Yazınız.
CEVAP: a) Mal ve hizmetlerin üretilmesi
b) Mal ve hizmetlerin stoklanması
c) Mal ve hizmetlerin pazarlanması
d) Tüm bu unsurlarla doğrudan ve dolaylı olarak ilgili bulunan her türlü gerçek gider
veya alternatif gider maliyet kapsamı içine girer.
3) Maliyet hususunda elde edilen sağlıklı veriler nerelerde kullanılır?
CEVAP: a) İşletmenin maliyet hesapları b) Maliyetlerin kontrolü
c) İşletme faaliyetlerinin planlanması
4) Maliyetlerin işletmeye sağlayacağı yararlar nelerdir? Yazınız.
CEVAP: 1) Farklı zamanlardaki maliyetlerin karşılaştırılarak değişikliklerin hangi masraflardan ortaya çıktığı
tespit edilir.
2) Maliyetlerin hangi departmanlarda yapıldığı gözlenir.
3) Çeşitli malların üretimi yapılıyorsa,her birinin maliyeti hesaplanabilir.
4) Farklı zamanlarda üretilen malların kaça maledildiği bulunur ve karşılaştırmalar yapılabilir.
5) Masrafların hesaplandığını bilen işçi ve yöneticiler daha iyi çalışmaya eğilim gösterir.
6) Maddi sebeplerden ortaya çıkan maliyet artışları tespit edilebilir.
7) Bir malın fiyatı belirlenirken, bunun maliyet masrafını karşılayıp karşılamadığı ve ne miktar kâr elde
edileceği bilinebilir.
8) Yönetim, üretim miktarını azaltmak veya arttırmak konusunda bir karar verirken bunun maliyetler
üzerindeki etkilerinin hesaplayabilir.
9) Yönetim, bir mal veya hizmetin kendi fabrikasında üretmek ya da başka işletmeden satın alma
konusunda karar verirken maliyet verilerinden faydalanır.
10) Yönetim, teknolojik değişime giderken bunun maliyet üzerindeki etkisini bilir.
5) İşletme gelirlerinden olan ana gelir ve yan geliri birer örnek vererek açıklayınız.
CEVAP: İşletmelerde çoğunlukla ana gelir ve yan gelir birlikte oluşur.
Örneğin: Otel işletmelerinde bir taraftan müşterilerin gecelemelerinden ana gelir elde edilirken, diğer taraftan
da onların su,çay,kahve ve başka meşrubat tüketmelerinden, kahvaltı yapmalarından,yemek yemelerinden,araba
garajını kullanmalarından yan gelirler elde edilir.
6) Bir işletmenin geliri başlıca altı kaynaktan elde edilir.Bu kaynaklara göre gelir türleri nelerdir? Yazınız.
CEVAP: 1) İşleyiş geliri 2) İkincil gelir 3) İştirak geliri 4) Kira geliri 5) Hurda geliri 6) Bağış geliri
7) Gider ne demektir? Açıklayınız.
CEVAP: Üretim faaliyetlerin bulunan kuruluşların üretim sırasında yaptığı harcamalara gider denir.
8) İşletmelerdeki giderler nelerdir? Sınıflandırınız.
CEVAP: 1) Ham madde giderleri 2) Personel giderleri 3) Yönetim giderleri
4) Bina, enerji, haberleşme, pazarlama vs giderleri.
9) Ücret ne demektir? Açıklayınız.
CEVAP: Bir üretim faaliyetine bedensel ve düşünsel çapa harcayarak katkıda bulunan kişiye emeği karşılığı
üretim miktarı, zaman veya başka bir kritere göre belli bir yöntemle hesaplanarak ödenen paraya ücret denir.
10) Asgari ücret ne demektir? Açıklayınız.
CEVAP:Sosyal ve ekonomik gelişmelere ve fiat dalgalanmalarına bağlı olarak değişen ve işçinin yaşam ihtiyaçlarını minimum düzeyde giderilmesini sağlayan ücrete asgari ücret denir.
11) Bir işyeri çalışanına ne kadar ücret ödeyeceğine karar verirken hangi kriterleri göz önünde bulundurur?
CEVAP: 1) Ücret kıyaslamaları 2) Yaşam düzeyinin gelişmesi 3) İşletmenin ödeme gücü 4) Üretkenlik 5) Sendikaların tutumu 6) İş gücü arzı 7) Paranın satın alma gücü 12) Ücretleri ödenme şekillerine göre sınıflandırınız. CEVAP: 1) Zaman esasına dayanan ücret ödeme 2) Yapılan işin miktarına dayanan ücret ödeme 3) Yapılan işin kalitatif özelliklerine göre ücret ödeme. 13) İşyerinde başarılı bir ücret sistemi oluşturarak uygulamak için yapılacak olan faaliyetler nelerdir?
CEVAP: 1) İşletmedeki tüm işçilerin izafi değerlerini ortaya çıkaran bir iş değerleme sistemi oluşturmak, 2) Bölgede veya benzer işletmelerde geçerli ücret miktarları ile işletmenin ücret miktarlarını kıyaslayan ücret piyasası araştırması yapmak. 3) Kıdem ve işte başarı durumlarını değerleyen kıdem,terfi,transfer ve liyakat taktiri sistemlerini kurmak. 14) İşletmenin kendisini ürünlerini vs topluma tanıtma metodları nelerdir? Yazınız.
CEVAP: 1) Basın yolu ile tanıtma 2) Radyo ve televizyon ile tanıtma 3) Önderlerden yararlanma
15) Tanıtım ve sergilerde kullanılan araçlar nelerdir? Yazınız.
CEVAP: a) Yazılı araçlar (1.Gazeteler 2. Dergiler 3.Brşürler 4.Bültenler 5.Afişler b) Yayın araçları(1.Radyo 2.Televizyon 3.Film 4.Sergiler


Başa Dön
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 1 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC [ GITZ ]


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 0 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma eklentiler gönderemezsiniz

Aranacak:
Geçiş yap:  
cron

Ücretsiz forumumu oluştur! · php-BB© · Internationalization Project · Kötüye kullanılan içerik bildir · Kullanım Koşulları/Gizlilik Ilkeleri
© Forums-Free.com 2009